Frederiksbjerg – den hyggeligste bydel

forside1På vegne af Frederiksbjerg-gruppens bestyrelse opfordres I hermed til at deltage når Aarhus Kommune inviterer til Borgermøde og Høring om:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplan 2013:
FREDERIKSBJERG – KVARTERET OMKRING JÆGERGÅRDSGADE OG OLE RØMERS GADE

Borgermøde: DEN 24. NOVEMBER 2014 KL. 19.30
STED: RÅDHUSET I RECEPTIONSLOKALET VED RÅDHUSHALLEN.

Høringsperiode:
Kommentarer, idéer og forslag til kommuneplantillæg nr. 2 kan herudover fremsendes inden høringsfristens udløb den 19. december 2014 til:

byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Forslaget til kommuneplantillæg om Frederiksbjerg kan ses her:
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Kommuneplanlaegning/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Byudvikling-og-Mobilitet/Annoncer/2014/Forslag-til-Kommuneplantillaeg-nr-2.pdf
(PDF-fil 38 MB)

For yderligere info se www.stopprojektet.dk

Frederiksbjerg – Tiderne skifter, og Aarhus Byråd har med dette møde besluttet at lytte til borgerne …

Sidebemærkning

… om den fremtidige udvikling af Frederiksbjerg”.
O
Salen i Skt Annagade Skoles aula var fyldt, da Rådmand Bünyamin Simsek bød velkommen med følgende ord til borgermøde og workshop den 15. maj 2013: “Tiderne skifter, og Aarhus Byråd har med dette møde besluttet at lytte til borgerne om den fremtidige udvikling af Frederiksbjerg”.
O
Borgermødet drøftede butiksmiljøet i Jægergårdsgade, trafikmiljøet i Jægergårdsgade, sikring af den bevaringsværdige historiske byarkitektur bag Jægergårdsgade, og
problemerne ved en for voldsom byfortætning.
Der var 8 gruppediskussioner. Fra hver gruppediskussion var der én klar melding til kommunen:
De fremmødte beboere ønsker, at byrådet afviser det foreslåede supermarkedsprojekt, som vil strække sig 50 meter op i Montanagade samt forværre trafikmiljøet i Jægergårdsgade (den tunge trafik til gadens supermarkeder vil vokse med 50%).
 Workshop og  borgermødeWorkshop og borgermøde
Workshop og borgermøde

Set på nettet – www.frederiksplads.dk – en ny bydel i bydelen

Sidebemærkning

Frederiks Plads

Billedet er lånt fra frederiksplads.dk

I de kommende år udvikles en ny og attraktiv bydel i centrum af Aarhus (på Frederiksbjerg*) – Frederiks Plads. På grunden, hvor bygningerne fra DSB’s Komponentværksted i dag står, udvikler NCC Property Development A/S sammen med Bricks A/S, som er bygherre på boligdelen, et projekt, der på grund af sine egenskaber og centrale placering vil skabe mere synergi og sammenhæng i hjertet af Aarhus.
Frederiks Plads bliver indrettet som en bydel i byen, hvor bygningerne placeres rundt om et indre torv med træer og græsarealer. Hensigten er at skabe et dynamisk rum, hvor folk passerer igennem og samtidig et lyst og grønt opholdssted for både beboere, gæster og dem, der arbejder på stedet.

Bebyggelsen skal både stå som en skulptur i byens kommende skyline og være i harmoni med byens lavere bygninger ved Jægergårdsgade og samtidig tilføre midtbyen masser af nyt liv.

Bygningerne vil tilpasse sig byens højder og vokser gradvist mod nord fra 5-6-7 etager ved Jægergårdsgade til 14 og 19 etager ved Værk­mestergade.

Primo 2013 ansøges om godkendelse af lokalplan

Ultimo 2013 forventes byggeriet at kunne begynde med nedrivning og udgravning

Primo 2014 forventes byggeriet at kunne begynde

Ultimo 2015 forventes de første erhvervslejemål, butikker og boliger vil være klar til indflytning

Citat fra www.frederiksplads.dk. Se billeder her.

Hvad synes du om byggeriet?

Bygherren understreger at der opstår et dynamisk rum, hvor folk passerer igennem og samtidig et lyst og grønt opholdssted for beboerne. Jeg er spændt på at se om det er et sted hvor folk vil “opholde sig” i virkeligheden, hygge, slappe af, lege, drikke kaffe og nyde de 8 træer og de små strømlinede græsarealer? Er udvikingen og byboernes behov mon ved at løbe fra de designede rum, kassetænkning og arkitekternes stramme linieføring? Vil vi have mere genbrug, personlighed og Urban Gardening?

Forskning i eksistens og samfund: Britisk forskning viser, at deprimerede får det bedre af en gåtur i naturen, og fysisk aktivitet i det grønne kan være et virkningsfuldt supplement til anti-depressiv medicin
Citat fra artikel i Kristelig Dagblad


Nye grønne områder i byen
Som alternativ og til inspiration ses nedenfor 2 fotos (før og efter) af en have i Berlin Kreuzberg (ja, ja, jeg ved godt, det er ikke Frederiksbjerg) som handler om økologi, grønne områder, at dyrke grøntsager, genbrug og fællesskab midt inde i byen. Haven er tilgængelig for alle. Her ses en ny måde at definere grønne områder på.  Læs mere prinzessinnengarten

Prinzessinnengarten.de
Prinzessinnengarten.de
Foto: Marco Clausen / Prinzessinnengarten

* bloggerens tilføjelse

 

Set på gaden – Lundingsgade i et tidsspænd

Lundingsgade har mange ansigter
Der er blevet bygget i et stykke tid med gravko og høj kran og nu står der et spritnyt hus med 6 lejligheder i Lundingsgade.

Fotoet nederst er også fra Lundingsgade en sensommeraften hvor solen spejler sig i glasset fra vinduerne i bygningen overfor.

Pressemeddelelse – Høring af borgerne bliver gjort til grin

Sidebemærkning

Aarhus den 12. marts 2013

Der er stor undren på Frederiksbjerg, i kvarteret omkring Jægergårdsgade, over at sagen om opførelse af byggeriet med et supermarked i Jægergårdsgade/Montanagade pludselig er dukket op som en sag, der godkendes af et flertal i Magistraten.

I december 2012 aftalte et flertal i byrådet, S, R og EL, at Iværksætte en proces omkring udarbejdelse af et nyt og bedre planlægningsgrundlag for håndtering af byggesager på Frederiksbjerg.

Processen indebar en høring med deltagelse af borgerne på Frederiksbjerg,
om et nyt sæt retningslinier for arkitektur, byggeri og udvikling af bydelen.
Teknisk Udvalg vedtog, at Planlægning og Byggeri skulle indlede processen fra starten af 2013.

I forbindelse med beslutningen udtalte teknikrådmand Laura Hay (V) til Aarhus Stiftstidende, at supermarkedsprojektet var sat i bero, indtil det nye planlægningsværktøj var udarbejdet efter den offentlige høring og efterfølgende opsamling i 3. kvartal 2013.

Er der tale om en reel godkendelse i Magistraten af supermarkeds-projektet, er borgerhøringen godt på vej til at blive gjort til grin. Afholdes høringen først efter at ét eller flere store projekter omformer bydelen, så er den demokratiske intention sat over styr, og rådmandens løfte om at afvente processen tilsyneladende glemt.

På Frederiksbjerg har man faktisk taget politikernes beslutning om en høring alvorligt.

Man er ved at forberede sig grundigt.
”Frederiksbjerg-gruppen” består af forretningsdrivende og beboere i kvarteret. Gruppen er konstitueret med en bestyrelse og et repræsentantskab, med det formål at holde en løbende dialog i gang med kommunen omkring enkeltsager, principielle spørgsmål, og det sæt af retningslinjer, kommunen har annonceret at udarbejde i 2013.

Argumentationen i indstillingen til byrådet fra teknisk forvaltning omkring supermarkeds-byggeriet er i mange tilfælde baseret på vurderinger og skøn.

1000 beboere på Frederiksbjerg, som dagligt lever i kvarteret, er uenige og
skønner anderledes. Netop dét, skal en høring kortlægge og belyse.

Politikernes beslutning om en høring må stå ved magt. Ellers er demokratiet gjort til grin.

På vegne af Frederiksbjerg-gruppen

René Christoffersen
Montanagade
8000 Aarhus C
Bestyrelsesmedlem i Frederiksbjerg-gruppen

www.stopprojektet.dk

Fakta – nye retningslinier for byggeri på Frederiksbjerg

Sidebemærkning

Denne sag handler om at have indflydelse på udviklingen af den bydel som man er en del af, tilbringer det meste af sit liv i,  hvor ens børn leger og vokser op, hvor man handler ind, spiser og sover,  fester og hygger med vennerne, drikker kaffe med naboen, griller i parken, glædes over dagen og bare trives fordi man lige netop bor på Frederiksbjerg.

Borgerne skal inddrages

Den 28. januar 2013 vedtog Teknisk Udvalg at udarbejde nye retningslinjer for byggeri på Frederiksbjerg. Notatet kan ses her:

Teknisk Udvalg tiltrådte på udvalgets møde den 10. december 2012, at Planlægning og Byggeri indleder en proces på Frederiksbjerg, som skal lede frem til en fornyet stillingtagen til kvarterets udvikling. Læs mere 

I notatet fremhæves vigtigheden af, i projektperioden, at håndtere byggesager med forståelse for den særlige proces på Frederiksbjerg; dog uden hjemmel til, at Aarhus Kommune generelt kan undlade at tage stilling til nye byggeprojekter, som følge af den indledte proces.

Magistraten for Teknik og Miljø har til notatet udarbejdet en registrering af verserende byggesager på Frederiksbjerg. Af listen fremgår, at der i øjeblikket er registreret omkring 60 byggesager i det ny-udnævnte planområde. Langt de fleste sager udgør mindre justeringer af eksisterende byggeri, og 6 sager er større egentlige byggeprojekter med forslag til boligbebyggelse og butikker/dagligvarebutikker

Linket til aktuelle byggesager på Frederiksbjerg

Planlægning og Byggeri har nu – med selvstændigt ansvarsområde – igangsat første fase i projektprocessen med registrering af eksisterende nedslidt eller dårlig bygningsmasse, gårdrum etc. Det forventes at udmeldte tidsplan overholdes, hvilket betyder, at selve borger-indragelsesfasen vil blive indbudt i april/maj måned.

Der er nedsat en koordinationsgruppe, kaldet “Frederiksbjerg-gruppen”, der skal arbejde med processen frem mod den planlagte borgerhøring i april/maj. Gruppen er bredt sammensat af beboere og forretningsdrivende fra hele det udnævnte planområde. Der vil blive orienteret mere og bredere om gruppens arbejde via hjemmesiden stopprojektet.dk

Et citat fra en artikel på dr.dk omkring byudvikling:

Husk borgerne
Annika Agger, lektor i bystudier ved Roskilde Universitet, mener, at tendensen med store investeringer i arkitekttegnede havnefronte og nydesignede bymidter er et nødvendigt resultat af, at kommunerne skal tænke i vækst. Men uden borgerinddragelse kan det ende med at give tilbageslag:

– Det er helt essentielt, at kommunerne stikker en finger i jorden, og ikke bare planlægger hen over hovedet på folk med én agenda. Forankringen i lokalsamfundet er vigtig, ellers risikerer vi at få nogle områder, som ingen bruger, og som står øde hen – og det er i hvert fald ikke noget, der signalerer vækst og arbejdspladser, siger hun.

 

For mere information  kig ind på www.stopprojektet.dk

Lige nu – Borgerne skal høres om nedlæggelse af park

Indlægget er skrevet af Jørn Duffy Villumsen og Ole Jessen

Adamsgrunden

Pressemeddelelse

Borgerne skal høres om nedlæggelse af park

Der er stor vrede, frustration og sørgmodighed på Frederiksbjerg Øst over, at Aarhus Byråd er på vej til at nedlægge et af bydelens meget få offentlige grønne områder. Dette kom kraftigt til udtryk på et beboermøde, afholdt søndag den 9. december.

Byrådet er på vej til at nedlægge det offentlige grønne område/byparken på Adamgrunden ved Ole Rømersgade. I stedet for vil man bygge en daginstitution. Dette er helt i modstrid med byrådets egen strategi, nemlig at der højst må være 500 meter fra beboelse i byen til et grønt område. Nedlægges byparken ved Ole Rømersgade, vil rigtigt mange beboere på Frederiksbjerg få meget længere end 500 meter til et offentligt grønt område.

I november 1981 vedtog byrådet at halvdelen af Adamgrunden skal udlægges som grønt område og ”fælles friareal for karreen og kvarteret”. Det skete efter en lang proces med inddragelse af borgerne. Nu er byrådet på vej til at nedlægge kvarterets friområde med bebyggelse, uden at man overhovedet har taget højde for byrådets beslutning fra 1981.

Det er uhørt, at den slags sker hen over hovedet på kvarterets beboere. Vi har brug for vores grønne områder, der er kvarterets lunger og som har gavnlig indvirken på folks sundhed og trivsel. Hvis politikerne i byrådet virkelig har tænkt sig at nedlægge et af de meget få offentlige grønne områder midt i byen, så bør de i hvert fald først lave en høring, således at borgerne i kvarteret kan blive hørt. Alt andet er uanstændigt.

I øvrigt er grønne områder og parker i kommuneplanen beskyttet imod bebyggelse. Dette bør politikerne i byrådet efterleve.

Sagen er på teknisk udvalgs møde igen på mandag kl. 16.00 på rådhuset. Her kan man igen søge at få foretræde. Det opfordres til, at så mange som muligt gør det. Man skal ringe på 89 40 22 50 til byrådsservice, eller skrive til byrådsservice@ba.aarhus.dk

Sagen er desuden på byrådsmødet på onsdag.

Frederiksbjerg – nabomøde om Adamsgrunden

Sidebemærkning

Adamsgrunden

Dette indlæg er skrevet af Duffy Villumsen:

Invitation til nabomøde

Søndag 9. december 2012 kl. 15.30
Skolemarkens lokaler (trappen over for gedefolden).

Hermed inviteres naboer til Adamsgrunden til møde på baggrund af vores
forskellige indsigelser mod Børn og Unge Afdelingens planer om at bygge
en vuggestue på det grønne område Adamsgrunden.

Målet med mødet er at finde ud af, om hvorvidt vi i fællesskab vil
søge foretræde for Teknisk Udvalg, når sagen skal behandles der.

Endvidere kan vi finde ud af, om vi kan skabe enighed om nogle punkter,
som vi ønsker at fremføre over for politikerne i Teknisk Udvalg.

Jeg kan allerede se tre punkter, som vi kan tale om:

1.
Der er ikke behov for flere daginsttutionspladser for forældre, der bor i
midtbyen, og flere dagsinstututionspladser på Frederiksbjerg vil dække
et behov for forstæderne.
Det vil medføre, at flere forældre fra forstæderne tager bilen ind i
byen for at aflevere børn i dagsinsttution, frem for at aflevere børnene
der hvor de bor.

2.
Et grønt område er ikke et grønt område, hvis man bygger en
dagsinstitution og indhegner hele arealet.

3.
Vi bor alle tæt her i kvarteret, og det har lært os vigtigheden af at
lytte til hinanden for i fællesskab at finde de mest pragmatiske
løsninger, som alle kan leve med. Således har mange byggerier ændret
form for at imødekomme naboers ønsker – for det gode naboskabs skyld.
Vi håber, at de eventuelle nye naboer også vil lytte til de gamle
naboers ønsker og behov – for det gode naboskab skyld.

Har I andre ideer eller forslag?

Jeg håber, at I alle kan/vil deltage i dette møde.

I må meget gerne invitere andre interesserede naboer til mødet!

De venligste nabohilsner

Duffy Villumsen
Godthåbsgade 42
8000 Aarhus C
22 41 70 65

Skal Adamsgrunden forblive et grønt rekreativt område ?

Se resultat

Loading ... Loading ...